Logo Usługi Informatyczne Sławomir Tomasiewicz QR Usługi Informatyczne Sławomir Tomasiewicz

Usługi Informatyczne Sławomir Tomasiewicz

Poczujesz się bezpiecznie

Ekspertyzy i opinie informatyczne Tomasiewicz

Ekspertyzy i opinie informatyczne

Ekspertyzy i opinie informatyczne

na zlecenie instytucji, firm i osób prywatnych. Badanie zawartości i analiza informacji na dyskach komputerów (w tym pod kątem sposobu wykorzystania Internetu).
Jestem członkiem Stowarzyszenia: Instytut Informatyki Śledczej. Pełnię funkcję

biegłego sądowego w zakresie informatyki

przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Analiza pamięci komputerów

Zakres usług:
 • analiza zawartości pamięci masowych komputerów

  (w tym pod kątem sposobu wykorzystania Internetu),
 • badanie nośników danych

  i wyszukiwanie informacji na dyskach,
 • wyszukiwanie korespondencji elektronicznej

  zapisanej na dysku twardym,
 • wyszukiwanie i odczytywanie archiwów komunikatorów Internetowych,
 • odzyskiwanie utraconych haseł,
 • badanie dzienników zdarzeń (logów) systemu operacyjnego,
 • badanie historii przeglądanych stron w Internecie,
 • sprawdzenie zasadności podejrzeń o nielojalność małżeńską i pracowniczą.

Ekspertyzy informatyczne

Wykonuję

ekspertyzy informatyczne

(w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ) na zlecenie firm, instytucji i osób prywatnych w zakresie:
 • zawartości i

  analizy informacji na dyskach komputerów

  ,
 • dokumentacji przetargowej z zakresu informatyki

  (w tym w ramach projektów unijnych),
 • analizy zgodności SIWZ z wykonaniem zamówienia

  ,
 • audytów legalności oprogramowania komputerowego

  ,
 • audytów polityki bezpieczeństwa danych

  ,
 • oceny jakości sprzętu komputerowego

  i usług komputerowych,
 • oceny technicznej urządzeń pod kątem likwidacji sprzętu,
 • autonomicznych i

  sieciowych systemów operacyjnych

  ,
 • sieci komputerowych

  ,
 • innych zleceń nietypowych.

Ekspertyza (opinia pozasądowa)

taka nie może stanowić dowodu na użytek postępowania sądowego. Ekspertyzy (opinie pozasądowe) wykonane na zlecenie stron w trakcie trwania postępowania, a także przed jego wszczęciem traktuje się jako wyjaśnienia stanowiska stron, opisujące okoliczności sprawy ze względu na wiadomości specjalne.

Opinie biegłego sądowego

Opinia biegłego

to jeden z przewidzianych procedurą cywilną dowodów (art. 278 kpc), kiedy to Sąd orzekający lub organ dochodzenia w postępowaniu przygotowawczym może skorzystać z pomocy biegłego sądowego w przypadkach wymagających wiadomości specjalnych.

Jest traktowana jako środek dowodowy, mający na celu wyjaśnienie i pomoc sądowi w rozstrzygnięciu sprawy karnej, cywilnej lub administracyjnej. Zadaniem biegłego naświetlenie i umożliwienie wyjaśnienia przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy.

Opinie mogą być wydawane wyłącznie jako:
 • opinie sądowe

  , kiedy biegły powoływany jest przez organ procesowy - sąd lub organ prowadzący postępowanie administracyjne,
 • opinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego

  , kiedy przygotowanie opinii zleca biegłemu organ prowadzący postępowanie przygotowawcze (zazwyczaj prokuratura lub policja)

Usługi Informatyczne Sławomir Tomasiewicz

Lubartów

tel. +48 663 493 863
e-mail: kontakt [małpka] tomasiewicz.com